Tel.: +420 773 755 259

Co je dobré vědět před koupí pozemku?

Uvažujete o koupi stavebního pozemku na hypotéku? Před tím je ale dobré si zjistit pár informací, které celý proces ulehčí. Například to, zda je pozemek skutečně určen k výstavbě rodinného domu, jestli má přístupovou cestu a jak bude vyřešeno připojení na inženýrské sítě.

Volných pozemků určených k okamžité výstavbě rodinných domů je zejména v okolí velkých měst značný nedostatek. V nabídkách k prodeji můžete narazit na různé typy pozemků – kromě stavebních pozemků se může jednat například o zahradu, louku, ornou půdu, les nebo třeba plochu určenou ke komerčnímu využití. K výstavbě rodinného domu budete potřebovat pozemek, který je pro tento účel podle platného územního plánu obce či města určen. Přečtete si, na co si dávat pozor při koupi pozemku, aby jej bylo možné financovat pomocí hypotéky.

Pozemek musí být určen k výstavbě objektu k bydlení

„Hypotékou je možné financovat pouze pozemky, u kterých vám stavební úřad potvrdí, že je určen k zastavění objektem k bydlení. Před podpisem kupní smlouvy na pozemek tedy požádejte příslušný stavební úřad o takzvanou územně plánovací informaci. Z tohoto dokumentu je zřejmé, jakou stavbu a za jakých podmínek je možné na daném pozemku postavit.

 

Pozor na stav přístupových cest

Abyste mohli pozemek financovat hypotékou, musí být k němu právní přístup. Jinými slovy, musí k němu vést příjezdová cesta nebo komunikace, kterou můžete využívat (např. formou svolení k užívání nebo se také může jednat o obecně využitelnou plochu). Přístupová cesta musí být ve zpevněném stavu, nemůže se jednat například o polní či lesní cestu. Pokud není k vašemu pozemku přímý přístup, ale pouze přes cizí pozemek, musíte mít sjednáno věcné břemeno jízdy nebo chůze přes tento pozemek. Na pozoru se mějte u pozemků, u kterých bude nutné odkoupit plochy pro budoucí výstavbu přístupové cesty. Vybudování příjezdové komunikace je totiž velmi nákladné – může vyjít i na několik milionů korun.

Zjistěte si, jak lze připojit inženýrské sítě

U kupovaného pozemku si zjistěte, zda jej lze připojit na inženýrské sítě. Dopředu musí být zřejmé, jakým způsobem bude provedeno připojení na vodu (pozn. v úvahu přichází odběr vody ze studny, městského nebo obecního vodovodu), elektřinu a kanalizaci. Pokud není možné připojení na městskou či obecní kanalizaci, bude nutné vybudovat vlastní jímku nebo čističku odpadních vod. Podmínkou není pouze připojení na plyn.

„Při financování koupě pozemku hypotékou mohou některé banky požadovat i vyjádření poskytovatele sítí – například vyjádření ČEZu, že daný pozemek může být distribučně napojen. V některých oblastech může být totiž připojení z důvodu nízké kapacity sítě problematické.

 

Hlídejte si velikost pozemku

Většina Čechů se bohatě spokojí s pozemkem do 1 000 m2. Pokud ovšem máte v plánu koupit pozemek například o rozloze 5 000 m2, naprostá většina bank nebude chtít takto velký pozemek financovat účelovou hypotékou na bydlení. Důvodem je, že takovou rozlohu si banky spojují s investičním záměrem, nikoliv se záměrem bydlet. Výjimkou je pouze UniCredit Bank, která vám umožní financovat hypotékou i pozemek nad 3 000 m2. Podmínkou banky ale je, že do tří let od sjednání hypotečního úvěru začnete na pozemku stavět.